KONSULTANCI WOJEWÓDZCY:

Prof. dr hab. Maciej. Bagłaj

Woj. Dolnośląskie

0-71 7331300
baglaj@chdz.am.wroc.pl

Dr n. med. Irena Daniluk Matraś

Woj. Kujawsko-Pomorskie

52 5854015

 

Woj. Lubelskie

 

 

Dr n. med. Piotr Gajewski

Woj. Lubuskie

095 7331334
piotrgajewski@esculap.pl

Prof. dr hab. Ewa Andrzejewska

Woj. Łódzkie

042 2712136
klinchirdziec@usk4.umed.lodz.pl

Dr n. med. Mirosław Krysta

Woj. Małopolskie

012 6582011
mikrysta@cyfronet.krakow.pl

 

Woj. Mazowieckie

 

Dr n. med. Ryszard Noparlik

Woj. Opolskie

77 4520750
rnoparlik@wcm.opole.pl

Dr n. med. Jerzy Szymborski

Woj. Podkarpackie

017 8664295
chirurgia-dzieci@o2.pl

Prof. dr hab.Wojciech Dębek

Woj. Podlaskie

085 7450920
pedsurg@umwb.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Czauderna

Woj. Pomorskie

058 3026427
pczaud@amg.gda.pl

 

Woj. ŚląskieDr n. med. Piotr Stępień

Woj. Świętokrzyskie

041 3615525
stepienp@op.pl

Dr n. med. Wojciech Choiński

Woj. Warmińsko-Mazurskie

089 5393310
wojch@go2.pl

Dr hab. Przemysław Mańkowski

Woj. Wielkopolskie

061 8475228
mankowski@wp.pl

Lek. med. Stanisław Paradowski

Woj. Zachodniopomorskie

091 4347299
staparlek@neostrada.pl